Yleistä

Tarkoituksena on toteuttaa bioetanolia päätuotteenaan tuottava biojalostamo. Tuotantomenetelmäksi on valittu formicobio™ -menetelmä, jossa kaikki sivuvirrat tulevat kaupallisesti hyödynnettyä ja on näin ollen taloudellisesti kannattava. Biojalostamon sijoituspaikaksi on valittu Sievi.

Laitos tuottaa vuodessa bioetanolia 50 000 tonnia. Bioetanolin lisäksi laitos tuottaa furfuraalia, etikkahappoa ja biohiiltä. Prosessissa syntyy lisäksi rankkia, joka voidaan hyödyntää joko polttoprosessissa energialaitoksella tai rankki voidaan mädättää biokaasulaitoksella.

Raaka-aineina laitos käyttää viljan olkea,ruokohelpeä sekä lehtipuukuitua. Biojalostamo käyttää vuosittain raaka-ainetta 350 000 tonnia kiinto-ainetta. Käytettävä raaka-aine löytyy sijoituspaikan ympäristöstä, joten kuljetusetäisyydet eivät muodostu kovin pitkäksi.